WLN-CA.W.33.4Fotometrische bepaling van het gehalte aan ortho-fosfaat op laag niveau m.b.v. de auto-analysereigen methode
Beginsel:Dit werkvoorschrift beschrijft een fotometrische methode voor de bepaling van het gehalte aan ortho-fosfaat op laag niveau in water met behulp van de auto-analyser. Molybdaat vormt in zuur milieu met ortho-fosfaationen door reductie met ascorbinezuur, in aanwezigheid van antimoon, eenblauw gekleurde verbinding. De extinctie van de oplossing wordt gemeten bij 880 nm, met een matrix-correctie bij 1010 nm, en is een maat voor de aanwezige hoeveelheid ortho-fosfaat.
Bepaling:Ortho-fosfaat, laag niveau
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:1 ug P/l
Meetonzekerheid:25%
Houdbaarheid:28 dagen
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-05-2020 23:16:22 ]