WLN-BM.W.40.1Het bepalen van het aantal Clostridium perfringens; membraanfiltratieConform NEN-ISO 14189
Beginsel:Het monster, of een verdunning hiervan, wordt door een 0.45 μm membraanfilter gefiltreerd, waarna Anaerobe incubatie plaatsvindt van het membraanfilter bij 44°C op een medium met zodanige selectieve eigenschappen dat vegetatieve cellen en sporen van Clostridium perfringens karakteristieke kolonies vormen. Bevestiging van de karakteristieke kolonies wordt uitgevoerd m.b.v. de MALDI-TOF.
Bepaling:Clostridium perfringens
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater
Rapportagegrens:1 kve/100ml
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 27-07-2021 23:16:13 ]