WLN-BP.W.08.2Het bepalen van de aanwezigheid van Escherichia coli; RT-PCR (ReverseTranscriptase PCR)eigen methode
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Vervolgens wordt het aanwezige bacteriemateriaal op het filter geïsoleerd, gezuiverd en geschikt gemaakt voor een RT-PCR analyse. RT-PCR staat voor Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction. Het is eenprimer afhankelijke techniek waarbij, het aanwezige RNA wordt omgezet in copyDNA, dat vervolgens dient als target voor de daarop volgende PCR-amplificatie. Het labelen van het synthetisch verkregen cDNA maakt het mogelijk om de aanwezigheid van de bacterie aan te tonen.
Bepaling:E.coli middels RT-PCR
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater
Herhaalbaarheid:maximaal op aanvraa
Reproduceerbaarheid:maximaal op aanvraa
Meetonzekerheid:op aanvraa
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:29 ]