WLN-CA.W.24.1Bepalen van het gehalte waterstofcarbonaat (titrimetrisch)eigen methode
Beginsel:Waterstofcarbonaat wordt met zoutzuur getitreerd tot een pH liggend tussen 4 en 5. De pH van het equivalentiepunt is sterk afhankelijk van het aanwezige kooldioxide. In mindere mate beinvloeden temperatuur en ionensterkte de ligging van het equivalentiepunt. Het equivalentiepunt wordt bepaald met de 1e afgeleide van de titratiecurve.
Bepaling:M-getal
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.2 mmol/l
Houdbaarheid:1 dag
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 23-03-2018 23:16:57 ]