WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methode
Beginsel:Het monster wordt na aanzuren en toevoeging van gelabelde interne standaarden geinjecteerd en met behulp van hoge druk vloeistofchromatografie en accurate massa massaselectieve detectie geanalyseerd. Het oppervlak van de pieken in het chromatogram is een maat voor de concentratie.
Bepaling:Nitrofenolen, LC/MS
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices (flexibele scope):Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.01 - 0.05 μg/l, component afhankelijk
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 25%
Bias:25%
Meetonzekerheid:70%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
eigen methode: (RG = 0.05 μg/l)3-nitrofenol; 4-nitrofenol
eigen methode: (RG = 0.01 μg/l)2,3-dinitrofenol
eigen methode: (RG = 0.02 μg/l)2,5-dinitrofenol (niet geaccrediteerd); 2,6-dinitrofenol; 3,4-dinitrofenol; D.N.O.C.; dinoseb; dinoterb
eigen methode: (RG = 0.05 μg/l)2,4-dinitrofenol
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-10-2019 23:16:08 ]