WLN-CA.W.12.1Bepaling van chloride in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1
Beginsel:Kwik(II)thiocyanaat reageert met chloride tot ongeioniseerd maar oplosbaar kwik(II)chloride. Het hierbij ontstane thiocyanaat reageert meti jzer(III) tot ijzer(III)thiocyanaat. De extinctie wordt gemeten bij 500 nm en is een maat voor de aanwezige hoeveelheid chloride.
Bepaling:Chloride
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.5 mg/l
Meetonzekerheid:15%
Houdbaarheid:28 dagen
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 08-04-2022 23:16:20 ]