WLN-M.W.06.02Bemonstering drinkwater tbv microbiologisch onderzoek (muv Legionella)conform NEN-EN-ISO 19458
Beginsel:Monsterneming via tapkranen ten behoeve van microbiologisch onderzoek muv Legionella.
Bepaling:Bemonstering bacto (muv Legionella)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Koelwater, Zwembadwater
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-03-2021 23:16:23 ]