WLN-BM.W.33.1Het bepalen van het aantal Enterococcen middels MPNconform NEN-EN-ISO 7899-1
Beginsel:Een verdund monster wordt gepipetteerd in een rij microtiterplaat-cupjes, dat gedehydrateerd medium met 4-methylumbelliferyl-ß-D-glucoside (MUD) bevat. De microtiter-plaat wordt in het donker bekeken onder een UV-lamp bij een golflengte van 365 nm, na een incubatie van 36 uur bij 44°C. De aanwezigheid van Enterococcen wordt geïndiceerd door een blauwe fluorescentie als resultaat van de hydrolyse van MUD. De resultaten worden gegeven in MPN (Most Probable Number) per 100 ml.
Bepaling:Enterokokken mbv MPN
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:15 kve/100ml
Meetonzekerheid:60%
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 29-05-2020 23:16:12 ]