WLN-BM.W.07.2Bepalen van sulfietreducerende clostridia m.b.v. membraanfiltratieconform NEN-EN-ISO 6461-2 (1993)
Beginsel:Het monster wordt na pasteurisatie bij 70-75°C door een geschiktmembraanfilter gefiltreerd. Daarna wordt het filter anaëroob bij 37°C geïncubeerd op een vast ijzer- en sulfiethoudend medium met zodanige selectieve eigenschappen dat uitsluitend sporen van sulfietreducerende Clostridia typische zwarte kolonies vormen.
Bepaling:Sulfiet reducerende clostridia
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater, Zwembadwater
Rapportagegrens:1 kve/100ml
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 30%
Meetonzekerheid:40%
Houdbaarheid:3 dagen , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 05-04-2019 23:16:23 ]