WLN-BP.W.10.1Het bepalen van de aanwezigheid van Enterococcen; RT-PCR (ReverseTranscriptase PCR)eigen methode
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Vervolgens wordt het aanwezige bacteriemateriaal op het filter geïisoleerd, gezuiverd en geschikt gemaakt voor een RT-PCR analyse. RT-PCR staat voor Reverse Transcriptase- Polymerase Chain Reaction. Het is eenprimer afhankelijke techniek waarbij, het aanwezige RNA wordt omgezet in copyDNA, dat vervolgens dient als target voor de daarop volgende PCR-amplificatie. Het labelen van het synthetisch verkregen cDNA maakt het mogelijk om de aanwezigheid van de bacterie aan te tonen.
Bepaling:Intestinale Enterokokken middels RT-PCR
Prestatie kenmerken:
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 15-06-2018 23:16:17 ]