WLN-CA.W.15.3Bepaling van nitraat in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1
Beginsel:Aan het monster wordt amidozwavelzuur toegevoegd om nitriet te maskeren. Nitraat wordt door alkalische hydrazine in aanwezigheid van koper en zink als katalisator gereduceerd tot nitriet. Nitriet reageert in zuur milieu met sulfanilamide en N-(1-naphtthyl)-ethyleen-diaminedihydrochloride tot een rood gekleurde diazo-verbinding. De extinctie bij 550 nm is een maat voor het nitraatgehalte.
Bepaling:Nitraat (in N)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.1 mg N/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Meetonzekerheid:20%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 14-05-2019 23:16:31 ]