WLN-CA.W.20.3Bepaling van ammonium in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1
Beginsel:In aanwezigheid van natriumnitroprusside als katalysator, vormt het ammonium met hypochlorietionen en salicylaat bij pH 12.6 een blauw/groen gekleurde indolverbinding. De hypochlorietionen worden in situ gevormd door alkalische hydrolyse van natriumdichloorisocyanuraat. De extinctie bij 660 nm is een maat voor het ammoniumgehalte. Natriumcitraat wordt gebruikt om storende kationen te maskeren.
Bepaling:Ammonium (in N)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.02 mg N/l
Meetonzekerheid:15%
Houdbaarheid:21 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml , conservering met H2SO4 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 25-05-2020 23:16:11 ]