WLN-CA.W.10.2Bepalen van het gehalte aan ureum m.b.v. een discreetanalysereigen methode
Beginsel:Ureum wordt in aanwezigheid van het enzym urease omgezet in ammoniak en koolstofdioxide. Het gevormde en reeds aanwezige ammoniak zet a-ketoglutaraat in aanwezigheid van een overmaat glutamaatdehydrogenase (GLDH) en gereduceerd nicotinamide-adenine-dinucleotide (NADH) om in L-glutamaat. Hierbij wordt NADH verbruikt. De hoeveelheid NADH die bij de reactie wordt verbruikt komt overeen met de hoeveelheid ammoniak en de helft van de oorspronkelijke hoeveelheid ureum. De resterende hoeveelheid NADH wordt fotometrisch gemeten bij 340 nm.
Bepaling:Ureum
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Zwembadwater
Rapportagegrens:0.3 mg/l, matrix afhankelijk
Meetonzekerheid:20%
Houdbaarheid:12 dagen
Monsterfles:Plastic , dispobuis , 10 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 04-12-2022 23:16:35 ]