WLN-CA.W.21.2Bepalen van het gehalte aan Kjeldahl stikstofc NEN-ISO15923-1 (destructie c NEN 6645)
Beginsel:De organische stof wordt met een mengsel van geconcentreerd zwavelzuur en kaliumsulfaat gedestrueerd. Organisch gebonden stikstof wordt hierbij omgezet in ammoniumionen. Het destruaat wordt voorafgaand aan de analyse door de analyser geneutraliseerd met een citraatbuffer.Ammonium reageert hierna met hypochloriet, gevormd door alkalische hydrolyse van natriumdichloorisocyanuraat, en met salicylaat bij eenpH van ca. 12,6 in aanwezigheid van natriumnitroprusside als katalysator onder vorming van een blauw gekleurde verbinding. Het reagens bevat citraat om storing door kationen, met name calcium en magnesium,te maskeren. De extinctie bij 660 nm is een maat voor het stikstofgehalte.
Bepaling:Kjeldahl
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.5 mg N/l
Meetonzekerheid:25%
Houdbaarheid:28 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , bruin , 250 ml , conservering met H2SO4 (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
(RG = 0.5 mg N/l)Kjeldahl
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-06-2020 23:16:22 ]