WLN-CO.W.40.1Bepaling van diverse componenten middels LC-MSeigen methode
Beginsel:Het monster wordt na aanzuren en toevoeging van gelabelde interne standaarden geinjecteerd en met behulp van hoge druk vloeistofchromatografie en accurate massa massaselectieve detectie geanalyseerd. Het oppervlak van de pieken in het chromatogram is een maat voor de concentratie.
Bepaling:Geneesmiddelen, LC/MS (2)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices (flexibele scope):Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.01 - 1 μg/l, component afhankelijk
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 25%
Bias:25%
Meetonzekerheid:70%
Houdbaarheid:6 dagen
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
eigen methode: (RG = 0.01 μg/l)atorvastatin; bisoprolol hemifumaraat; clofibric zuur; cyclofosfamide monohydraat; enalapril; fenofibraat; fenofibraat gerelateerde component A; gemfibrozil; ifosfamide; indomethacin; primidon; tiamulin
eigen methode: (RG = 0.02 μg/l)clofibraat; fluoxetine; furosemide; theophylline
eigen methode: (RG = 0.05 μg/l)lincomycine; tramadol
eigen methode: (RG = 0.1 μg/l)chloramphenicol; losartan; sulfaquinoxalin (geen Qf)
eigen methode: (RG = 0.2 μg/l)bezafibraat; paroxetine
eigen methode: (RG = 1 μg/l)pravastatin (geen Qf)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 10-09-2019 23:16:21 ]