WLN-BM.W.06.2Bepaling van het aantal Legionella m.b.v. membraanfiltratieconform NEN-EN-ISO 11731
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Een deel van het monster wordt ook met zuur behandeld. De filters worden op vaste selectieve voedingsbodems geplaatst en geA?ncubeerd bij 37A°C voor 7-10 dagen. De selectieve voedingsbodems hebben zodanige selectieve eigenschappen dat Legionella-bacteriA<
Bepaling:Legionella (slecht filtreerbaar)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Koelwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:100 kve/l
Meetonzekerheid:60%
Houdbaarheid:2 dagen , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 375 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (half warm en half koud water)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 25-06-2021 23:16:21 ]