WLN-BM.W.06.2Bepaling van het aantal Legionella m.b.v. membraanfiltratieconform NEN-EN-ISO 11731
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Daarna wordt het filter ultrasoon behandeld. Om storende bijgroei af te remmen wordt een gedeelte van het concentraat gepasteuriseerd bij 50°C, en een deel van het concentraat met zuur behandeld. Het ongepasteuriseerde, gepasteuriseerde en met zuur behandelde concentraatworden uitgespateld op vaste selectieve voedingsbodems en geïncubeerd bij 37°C voor 7-10 dagen. De selectieve voedingsbodems hebben zodanige selectieve eigenschappen dat Legionella-bacteriën karakteristieke kolonies vormen. De verdachte kolonies worden bevestigd m.b.v. de MALDI-TOF.
Bepaling:Legionella (slecht filtreerbaar)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Koelwater
Rapportagegrens:100 kve/l
Herhaalbaarheid:maximaal 30%
Reproduceerbaarheid:maximaal 40%
Meetonzekerheid:60%
Houdbaarheid:2 dagen , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 600 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (half warm en half koud water)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 14-05-2019 23:16:29 ]