WLN-CA.W.02.2Bepaling van DOC in water door middel van verbrandingconform NEN-EN 1484
Beginsel:Het monster wordt aangezuurd met zoutzuur en vervolgens uitgeblazen met zuurstof. Het monster wordt vervolgens ge?njecteerd op een platinakatalysator bij 680 °. De ontstane CO2 wordt door een NDIR detector gedetecteerd. Het signaal is een maat voor het opgelost organisch koolstofgehalte.
Bepaling:D.O.C.
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.4 mg/l
Meetonzekerheid:30%
Houdbaarheid:7 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , wit , 100 ml , conservering met H2SO4 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 08-04-2022 23:16:22 ]