WLN-CA.W.15.1Bepaling van sulfiet in water met de discreet-analysereigen methode
Beginsel:Het in het water aanwezige sulfiet reageert in een gebufferde oplossing met 4,4-dithiodipyridine waarbij een organisch thiosulfaat wordt gevormd en een gekleurd thiolanion wordt afgesplitst. De intensiteit van de kleur wordt gemeten bij 340 nm en is een maat voor het sulfietgehalte.
Bepaling:Sulfiet
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.1 mg/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Houdbaarheid:2 dagen
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:47 ]