WLN-CA.W.27.2Bepalen van jodaat, chloriet en bromaat m.b.v. ionchromatografieeigen methode
Beginsel:Jodaat, Chloriet en Bromaat worden gescheiden in een kolom gevuld met een ionenwisselaar met lage capaciteit bestaande uit inerte kernenvan styreen/divinylbenzeen-copolymeer waarop tetramethyl-ammoniumgroepen zijn aangebracht. Als eluens wordt een natriumcarbonaat/natriumwaterstofcarbonaatoplossing gebruikt. De gescheiden ionen worden gedetecteerd door meting van de soortelijke (elektrische) geleiding van de vloeistofstroom. Door na de scheidingskolom een membraansuppressor te plaatsen worden de kationen in het monster en de natriumionenuit het eluens tegen de hydroniumionen (H3O+) uitgewisseld. Hierdoor wordt de soortelijke geleiding van de loopvloeistof door de vorming van H2CO3 sterk verlaagd. Tevens wordt door de hogere soortelijke geleidbaarheid van het waterstofion ten opzichte van de overige kationen een beduidend hogere gevoeligheid verkregen.
Bepaling:Jodaat
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.5 μg/l, matrix afhankelijk
Houdbaarheid:28 dagen , mits geconserveerd met Ethyleendiamine
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml , conservering met Ethyleendiamine
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 04-12-2022 23:16:22 ]