WLN-M.B.08.03Bepalen van vrij en gebonden chloor, titrimetrisch Hoofdstuk 8.3conform NEN-EN-ISO 7393-1
Beginsel:Vrij beschikbaar chloor reageert, ook in afwezigheid van jodide, ogenblikkelijk met 1-amino-4-diethyl-aminobenzeen-waterstofsulfaat (DPD-sulfaat) onder vorming van een roodgekleurde verbinding. Na toevoegingvan kaliumjodide reageren gebonden beschikbaar chloor eveneens met DPD-sulfaat onder vorming van een roodgekleurde verbinding. Door titratie van deze roodgekleurde verbinding met ijzer(II)-ammoniumsulfaatoplossing tot kleurloos, kan kwantitatief het gehalte aan vrij engebonden beschikbaar chloor worden bepaald.
Bepaling:Vrij chloor, ter plekke
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Zwembadwater
Rapportagegrens:0.05 mg/l
Meetonzekerheid:20%
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-03-2021 23:16:13 ]