WLN-CA.W.27.3Bepaling van chloride, chloraat en nitraat (laag niveau); ionchromatograafeigen methode
Beginsel:Chloride, chloraat, bromide en nitraat worden gescheiden in een kolom gevuld met een ionenwisselaar met lage capaciteit bestaande uit inerte kernen van styreen/divinylbenzeen-copolymeer waarop tetramethyl-ammoniumgroepen zijn aangebracht. Als eluens wordt een natriumcarbonaat/natriumwaterstofcarbonaatoplossing gebruikt. De gescheiden ionen worden gedetecteerd door meting van de soortelijke (elektrische) geleiding van de vloeistofstroom. Door na de scheidingskolom een membraansuppressor te plaatsen worden de kationen in het monster en de natriumionen uit het eluens tegen de hydroniumionen (H3O+) uitgewisseld. Hierdoor wordt de soortelijke geleiding van de loopvloeistof door de vorming van H2CO3 sterk verlaagd. Tevens wordt door de hogere soortelijke geleidbaarheid van het waterstofion ten opzichte van de overige kationen een beduidend hogere gevoeligheid verkregen.
Bepaling:Chloraat (zwemwater)
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.01 mg/l
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:7 dagen
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-05-2020 23:16:09 ]