WLN-CA.W.79.1Bepaling van opgelost sulfide in water m.b.v. de discreet-analysereigen methode
Beginsel:Zwavelwaterstof vormt met NN-dimethyl-p-fenyleendiamine-oxalaat leuko-methyleenblauw, dat door ijzer(III)ionen wordt geoxideerd tot methyleenblauw. De extinctie van de oplossing wordt gemeten bij 659 nm en is een maat voor het gehalte aan sulfide.
Bepaling:Sulfide opgelost
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.1 mg S/l
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Glas , wit , 100 ml
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-05-2020 23:16:25 ]