WLN-CA.W.26.1Bepalen van de kleur (spectrofotometrisch)eigen methode
Beginsel:De kleurintensiteit van gefiltreerd water, gemeten bij 455 nm, wordtvergeleken met de intensiteit van een verdunde oplossing van cobalt(II)chloride en kaliumhexachloroplatinaat en is een maat voor de kleurintensiteit. De van nature aanwezige kleur is ondermeer afkomstig van humusverbindingen, ijzer- en mangaanzouten.
Bepaling:Kleur bij 455 nm
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Oppervlaktewater, Ultrazuiver water
Rapportagegrens:5 mg Pt-Co/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Houdbaarheid:5 dagen
Monsterfles:Glas , bruin , 100 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:38 ]