WLN-BM.W.04.7Bepalen van het koloniegetal bij 22°C.conform NEN-EN-ISO 6222
Beginsel:Een deel van het watermonster wordt in een petrischaal met een vloeibare voedingsbodem gemengd. De petrischalen worden aëroob 68 uur bij 22°C geïncubeerd. Hierna wordt het aantal kolonies geteld.
Bepaling:Koloniegetal bij 22 C
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Zwembadwater
Rapportagegrens:1 kve/ml
Herhaalbaarheid:maximaal 30%
Reproduceerbaarheid:maximaal 30%
Meetonzekerheid:42%
Houdbaarheid:12 uur , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
conform NEN-EN-ISO 6222: (RG = 1 kve/ml)Koloniegetal bij 22 C
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-12-2019 23:16:05 ]