WLN-BM.W.04.7Bepalen van het koloniegetal bij 22°C.conform NEN-EN-ISO 6222
Beginsel:Een deel van het watermonster wordt in een petrischaal met een vloeibare voedingsbodem gemengd. De petrischalen worden aëroob 68 uur bij 22°C geïncubeerd. Hierna wordt het aantal kolonies geteld.
Bepaling:Koloniegetal bij 22 C
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Zwembadwater
Rapportagegrens:1 kve/ml
Meetonzekerheid:60%
Houdbaarheid:12 uur , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-06-2020 23:16:18 ]