WLN-BM.W.01.2Bepaling van bacteriën van de coligroep in water m.b.v. membraanfiltratie (standaardtest).gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 9308-1
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Daarna wordt het filter, na een korte incubatie bij 25°C, bij 37°C geïncubeerd op een vast, lactosehoudend medium met zodanige selectieveeigenschappen dat bacteriën van de coligroep karakteristieke kolonies vormen. Bevestiging van de verdachte karakteristieke kolonies wordt uitgevoerd m.b.v. de MALDI-TOF.
Bepaling:E.coli
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:1 kve/100ml
Herhaalbaarheid:maximaal 25%
Reproduceerbaarheid:maximaal 25%
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 05-04-2019 23:16:09 ]