WLN-M.B.08.04Bepalen van de pH met veld pH-metersconform NEN-ISO 10523
Beginsel:De pH wordt gemeten met behulp van een gecombineerde elektrode. Dezebestaat uit een referentie-elektrode (calomelelektrode, gevuld met een verzadigde kaliumchlorideoplossing) en een indicatie-elektrode (glaselektrode). Aan het grensvlak van twee oplossingen met verschillende concentraties (kaliumchlorideoplossing en de te meten oplossing) is een potentiaalverschil aanwezig. Met behulp van de combi-elektrode wordt dit potentiaalverschil gemeten en met behulp van een pH-meter afgelezen.
Bepaling:pH, ter plekke
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater, Zwembadwater
Meetonzekerheid:0.3pH
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-03-2021 23:16:28 ]