WLN-BP.W.06.2Bepalen van Legionella pneumophila m.b.v. DNA-methodeeigen methode
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Vervolgens wordt het aanwezige bacteriemateriaal op het filter middels een opwerking ge??soleerd, gezuiverd en geschikt gemaakt voor PCR-analyse. Voorafgaand aan deze isolatie stappen wordt een bekende hoeveelheid interne controle aan het monster toegevoegd. Het resultaatvan deze opwerking wordt gecorrigeerd voor het rendement van deze interne controle. De hoeveelheid aangetoonde L. pneumophila wordt uitgedrukt in kopie?<
Bepaling:Legionella Pneumophila, DNA-methode
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Koelwater, Zwembadwater
Rapportagegrens:100 cDNA/l
Herhaalbaarheid:maximaal 40%
Reproduceerbaarheid:maximaal 60%
Meetonzekerheid:75%
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 600 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (half warm en half koud water)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-04-2019 23:19:39 ]