WLN-CO.W.02.1Bepalen van vluchtige organische componenten m.b.v. head-space en GC-MSeigen methode
Beginsel:Een watermonster wordt verwarmd. De vluchtige verbindingen worden vanuit een head-space geïnjecteerd en daarna getrapped op een koude val en vervolgens via thermische desorptie op de analytische kolom gebracht. De vluchtige verbindingen worden gaschromatografisch gescheiden en gedetecteerd met een massa selectieve detector.
Bepaling:Vluchtige organohalogenen Headspace
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater, Zwembadwater
Rapportagegrens:0.05 - 0.1 μg/l, component afhankelijk
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:7 dagen , mits geconserveerd met H2SO4
Monsterfles:Glas , bruin , 200 ml , conservering met H2SO4 (volledig vullen)
Componenten:
(RG = 0.05 μg/l)trichloormethaan (chloroform); tetrachloormethaan (tetra); broomchloormethaan; broomdichloormethaan; dibroomchloormethaan; tribroommethaan (bromoform); 1,2-dichloorethaan; 1,1,1-trichloorethaan; 1,1,2-trichloorethaan; 1,1,2,2-tetrachloorethaan; trichlooretheen (tri); tetrachlooretheen (per); hexachloorethaan; hexachloor-1,3-butadieen; 1,1,1,2-tetrachloorethaan; 1,2-dibroomethaan; 1,2-dibroom-3-chloorpropaan; 1-broom-3-chloorpropaan; dibroommethaan
(RG = 0.1 μg/l)broomtrichloormethaan; 1-chloorpentaan
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 15-03-2021 09:05:26 ]