WLN-CA.W.11.2Bepalen van het gehalte vrij kooldioxide (titrimetrisch)eigen methode
Beginsel:Koolstofdioxide wordt met een natriumhydroxide-oplossing getitreerd tot een pH van 8.35. Het enzym koolzuuranhydrase versnelt de hydratatie van koolstofdioxide en dientengevolge de titratie. De getitreerde hoeveelheid natriumhydroxide-oplossing is een maat voor de hoeveelheid koolstofdioxide.
Bepaling:Vrij Kooldioxide
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:2 mg/l
Herhaalbaarheid:maximaal 10%
Reproduceerbaarheid:maximaal 10%
Bias:10%
Meetonzekerheid:15%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , helder , 300 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 10-10-2019 23:15:58 ]