WLN-CA.W.16.3Bepaling van nitriet in water met de discreet-analyserconform NEN-ISO 15923-1
Beginsel:Nitriet reageert in zuur milieu met sulfanilamide en N-(1-naphtyl)-ethyleendiaminedihydrochloride tot een rood gekleurde diazoverbinding. De extinctie bij 540 nm is een maat voor de aanwezige hoeveelheid nitriet.
Bepaling:Nitriet (in N)
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.005 mg N/l
Meetonzekerheid:20%
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-05-2020 23:16:20 ]