WLN-M.B.08.05Bepalen van EGV bij 20°C met veld EGV-metersconform NEN-ISO 7888
Beginsel:In een elektrolytoplossing wordt de elektrische stroom geleid door de positieve en negatieve ionen. Bij elektrolytoplossingen als geleider wordt niet gerekend met de weerstand (eenheid ohm ), maar met dereciproke waarde ( S), de geleiding. Binnen bepaalde grenzen bestaat er een rechtlijnig verband tussen (soortelijke) geleiding en ionenconcentratie. Het EGV is onder meer afhankelijk van de temperatuur vande oplossing. De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een waarde bij 20,0 °C. Het EGV wordt na 30 seconden conductometrisch bepaald metbehulp van een dompelelektrode.
Bepaling:EGV veldmeting bij 20 C
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:1 mS/m
Meetonzekerheid:20%
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 11-03-2021 23:16:16 ]