WLN-BM.W.11.1Bepaling van thermofiele campylobacter-bacteriën in water d.m.v. de M.P.N.-methodeeigen methode
Beginsel:Het monster wordt in een selectief ophopingsmedium geënt. Daarna wordt het medium in een micro-aeroob milieu bij 42°C geïncubeerd. Een gedeelte van het medium wordt vervolgens geïncubeerd op een selectief medium met zodanige selectieve eigenschappen dat Campylobacter-bacteriën karakteristieke kolonies vormen.
Bepaling:Campylobacter, MPN
Prestatie kenmerken:
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
Campylobacter species; * subgroep Campylobacter jejuni; * subgroep Campylobacter lari; * subgroep Campylobacter coli
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-06-2020 23:16:10 ]