WLN-BM.W.01.2Bepaling van bacteriën van de coligroep in water m.b.v. membraanfiltratie (standaardtest).gelijkwaardig NEN-EN-ISO 9308-1 (2000)
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Daarna wordt het filter, na een korte incubatie bij 25°C, bij 37°C geïncubeerd op een vast, lactosehoudend medium met zodanige selectieveeigenschappen dat bacteriën van de coligroep karakteristieke kolonies vormen. Bevestiging van de verdachte karakteristieke kolonies wordt uitgevoerd m.b.v. de MALDI-TOF.
Bepaling:Bacterien van de coligroep 37 C
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater
Rapportagegrens:1 kve/100ml
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-06-2020 23:16:12 ]