WLN-BM.W.39.1Bacteriologisch onderzoek m.b.v. contactplateneigen methode
Beginsel:Middels contactafdrukken wordt informatie verkregen over de kwaliteit van het onderzochte oppervlak. Bebroeding en telling van de verschillende bacterien vindt plaats conform de daarvoor geldende methoden.
Bepaling:E. coli, vloeronderzoek
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:1 kve/25cm2
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 23-03-2018 23:16:45 ]