WLN-CA.W.13.2Bepaling van de zuurgraad (pH)conform NEN-ISO 10523
Beginsel:De pH wordt gemeten met behulp van een gecombineerde elektrode. Dezebestaat uit een referentie-elektrode (calomelelektrode, gevuld met een verzadigde kaliumchlorideoplossing) en een indicatie-elektrode (glaselektrode). Aan het grensvlak van twee oplossingen met verschillende concentraties is een potentiaalverschil aanwezig. Met behulp van de combi-elektrode wordt dit potentiaalverschil gemeten en met behulp van een pH-meter afgelezen.
Bepaling:Zuurgraad
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:1 pH
Meetonzekerheid:0.2pH
Houdbaarheid:1 dag
Monsterfles:Plastic , helder , 300 ml (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 24-07-2020 23:16:26 ]