WLN-CO.W.32.1Bepaling van adsorbeerbare organohalogeenverbindingen (AOX) in watermet microcoulometrieeigen methode
Beginsel:Het watermonster wordt met salpeterzuur aangezuurd tot pH < 2. De organohalogeenverbindingen worden uit het water gehaald door het monster te schudden met actieve kool. De anorganische halogenen worden verdrongen door te spoelen met een aangezuurde natriumnitraat oplossing. Verbranding van de waterstofhalogenen vindt plaats in een zuurstofstroom. Absorptie van de waterstofhalogenen wordt gevolgd door de bepaling van halogeen-ionen door microcoulometrie. Het resultaat wordt weergegeven als massaconcentratie van chloride.
Bepaling:Adsorbeerbare organohalogenen
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater
Rapportagegrens:5 μg/l
Meetonzekerheid:50%
Houdbaarheid:14 dagen , mits geconserveerd met HNO3
Monsterfles:Glas , bruin , 200 ml , conservering met HNO3 (volledig vullen)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 02-06-2020 23:16:08 ]