WLN-BM.W.08.2Bepalen van het aantal enterokokken m.b.v. membraanfiltratie.conform NEN-EN-ISO 7899-2
Beginsel:Het monster wordt door een geschikt membraanfilter gefiltreerd. Daarna wordt het filter bij 37°C geïncubeerd op een vaste, azidehoudende voedingsbodem met zodanige selectieve eigenschappen dat enterokokken karakteristieke kolonies vormen. Bevestiging van deze karakteristieke kolonies wordt uitgevoerd m.b.v. de MALDI-TOF.
Bepaling:Enterokokken
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater, Zwembadwater
Rapportagegrens:1 kve/100ml
Meetonzekerheid:35%
Houdbaarheid:1 dag , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-05-2020 23:16:13 ]