WLN-BM.W.12.1Bepaling van bacteriofagen in water m.b.v. de Updal- of Dal-Methodeconform NEN-EN-ISO 10705-1
Beginsel:Het monster wordt gemengd met een oplossing van de gastheer en verdunde voedingsmedium. Dit wordt uitgegoten over een agar plaat. Na incubatie zijn bacteriofagen herkenbaar aan heldere zones in de bacteriemat. Elke zone is afkomstig van 1 bacteriofaag in het oorspronkelijk monster.
Bepaling:Bacteriofagen
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:100 pve/l
Meetonzekerheid:45%
Houdbaarheid:2 dagen
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 19-05-2020 23:16:13 ]