WLN-CM.W.11.1Bepaling van het gehalte aan metalen in water met behulp van een inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrieconform NEN-EN-ISO 17294-2
Beginsel:Een plasma zorgt voor de ionisatie en atomisatie van de elementen in een watermonster. Extractie van de ionen gebeurt door middel van een vacuumpomp en lens-systeem. De identificatie van de afzonderlijke elementen vindt plaats met behulp van een massaselectieve detector (MS).
Bepaling:Germanium
Prestatie kenmerken:
Rapportagegrens:0.5 μg/l
Meetonzekerheid:15%
Houdbaarheid:30 dagen , mits geconserveerd met HNO3
Monsterfles:Plastic , wit , 250 ml , conservering met HNO3 (vullen tot in de hals van de fles)
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 23-03-2018 23:16:51 ]