WLN-BM.W.04.6Bepalen van het koloniegetal bij 37°C.conform NEN-EN-ISO 6222
Beginsel:Een deel van het watermonster wordt in een petrischaal met een vloeibare voedingsbodem gemengd. Deze petrischaal wordt aëroob 44uur bij 37°C geïncubeerd. Hierna wordt het aantal kolonies geteld.
Bepaling:Koloniegetal bij 37 C
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Afvalwater, Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater, Zwembadwater
Rapportagegrens:1 kve/ml
Herhaalbaarheid:maximaal 30%
Reproduceerbaarheid:maximaal 30%
Meetonzekerheid:42%
Houdbaarheid:12 uur , mits geconserveerd met NTA en Na-thiosulfaat
Monsterfles:Plastic , wit , 500 ml , conservering met NTA en Na-thiosulfaat (vullen tot in de hals van de fles)
Componenten:
conform NEN-EN-ISO 6222: (RG = 1 kve/ml)Koloniegetal bij 37 C
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 01-12-2019 23:16:05 ]