WLN-CM.W.11.2Het bepalen van de hardheid, calcium-hardheid en de magnesium-hardheideigen methode
Beginsel:Van watermonsters worden de calcium en/of magnesium- bepaald, waarnamiddels een berekening de totale-hardheid, calcium-hardheid en/of magnesium-hardheid worden bepaald.
Bepaling:Magnesium hardheid
Prestatie kenmerken:
Door RvA geaccrediteerde matrices:Drinkwater, Grondwater, Oppervlaktewater
Rapportagegrens:0.03 dH
Houdbaarheid:30 dagen
Home | In situ onderzoek | Microbiologisch onderzoek | Hydrobiologisch onderzoek | Fysisch-Chemisch onderzoek | Metalen onderzoek | Organisch onderzoek | Parameterlijst
[ 23-03-2018 23:16:57 ]