Kwaliteit

WLN: kwaliteit op alle fronten 

WLN legt zichzelf strenge eisen op ten aanzien van de kwaliteit van het afgeleverde product en beschikt over een adequaat kwaliteitssysteem. Om producten van hoogwaardige kwaliteit te kunnen leveren is echter meer nodig. WLN hecht evenveel belang aan een hoog kwaliteitsbesef bij alle betrokken medewerkers en heeft dan ook de beschikking over goed gemotiveerde medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Zij worden ondersteund met adequate middelen zoals apparatuur, technieken en methoden om betrouwbare resultaten te leveren.

Om de kwaliteit te handhaven en te borgen zijn diverse systemen aanwezig om een continue verbetering van onze werkzaamheden en producten te realiseren met behulp van het Plan-Doen-Controleren-Actie proces (de zogenaamde Deming Circle). Dit is ook de basis van internationaal erkende kwaliteitssystemen waar WLN, naast wet en regelgeving, aan voldoet.

Geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005)

Een groot deel van onze monsterneming activiteiten en laboratorium onderzoeken  zijn geaccrediteerd door de RvA (Raad van Accreditatie ) volgens de NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

Certificering door Lloyd’s Register Quality Assurance (ISO 9001:2008 en VCA)

Daarnaast wordt door LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance) onze ISO 9001:2008 certificering jaarlijks getoetst en vindt ook jaarlijks een toetsing plaats van onze VCA* certificering.

Via de logo’s kunt u onze certificaten inzien:

RvA logoIso kleinVCA logo