NEN-EN-ISO/IEC 17025

WLN legt zichzelf strenge eisen op ten aanzien van de kwaliteit van het afgeleverde product en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025.

NEN-EN-ISO/IEC 17025 wateronderzoek

Het managementsysteem van WLN is gebaseerd op de NEN-EN-ISO/IEC 17025 norm. Dit is een norm waarin de “Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria” zijn vastgesteld. WLN is sinds 1993 geaccrediteerd volgens deze norm onder registratienummer L075.

De Raad voor Accreditatie (RvA) is een door de Nederlandse autoriteit aangewezen accreditatieinstelling welke internationaal erkend is. De RvA kent via onafhankelijk en deskundig toezicht de accreditatie toe en blijft dit jaarlijks toetsen. Dit is een betrouwbaar instrument om het vertrouwen van een afnemer in de kwaliteit van een product of dienst te waarborgen.

Alle analyses waarvoor de accreditatie geldt, staan in de lijst van verrichtingen.

Certificaat NEN-EN-ISO/IEC 17025

Certificate NEN-EN-ISO/IEC 17025