Overzicht analyses

Overzicht van alle analyses en parameters, inclusief prestatiekenmerken.

Analyses

Parameterlijst
Wij verrichten een grote diversiteit aan analyses in water. In de parameterlijst treft u een alfabetisch overzicht van alle analyses en parameters aan. Hierin vindt u ook de bijbehorende prestatiekenmerken, welke betrekking hebben op het aangeleverde monstermateriaal (indien de gegeven meetonzekerheid inclusief de bemonstering is, dan wordt dit expliciet bij de verrichting vermeld). Ook is aangegeven of de analyse valt onder de accreditatie van de RvA. De analyses zijn gegroepeerd in vijf categorieën:

In situ onderzoek
Microbiologisch onderzoek
Fysisch-Chemisch onderzoek
Metalen onderzoek
Organisch onderzoek

Maatwerkanalyses
Naast de standaard analyses is het bij WLN altijd mogelijk om maatwerkanalyses uit te laten voeren. Voor meer informatie over onze analyses en maatwerkoplossingen kunt u terecht bij Team Klant.

Ontwikkeling nieuwe methodes
WLN werkt voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van analysemethodes. Met name op het gebied van DNA-technieken voor microbiologisch onderzoek en de analyse van organische verbindingen gaan de ontwikkelingen snel. De nieuwste methodes zijn vaak nog niet opgenomen in de parameterlijst.

Meer weten over analyses en maatwerkoplossingen?
Neem contact op met Team Klant.
050 – 402 2159