Onderzoek

Bij WLN kunt u terecht voor analyses door ons specialistische waterlaboratorium én voor watertechnologisch onderzoek onder één dak. U kunt hierbij gebruik maken van alle binnen WLN aanwezige kennis.

Maatwerk en specifiek onderzoek

In opdracht van bedrijven, instellingen en overheden verricht WLN laboratorium- en technologisch onderzoek op het gebied van waterkwaliteit en waterbehandeling. Het kan gaan om inventarisaties van de waterkwaliteit, het testen van sensoren of om onderzoek naar de werking van nieuwe waterbehandelingsapparatuur. Doordat bij WLN het laboratorium en de afdeling watertechnologie in één organisatie zijn samengebracht, zijn de lijnen kort. Hierdoor is veel maatwerk en specifiek onderzoek mogelijk.

Technologisch onderzoek

De adviseurs van WLN zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling op hun vakgebied. Hierdoor zijn zij in staat om u te adviseren over vrijwel alle watervraagstukken. De oplossingen variëren van een eenvoudige aanpassing tot het onderzoek naar en de implementatie van een volledig nieuwe waterbehandelingstechnologie.

WLN kan heel specifiek onderzoek voor u uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van testen met chemicaliën voor waterbehandeling of het reinigen van systemen, het testen van sensoren en online meters en het verifiëren van de werking van waterbehandelingsapparatuur.

U kunt bij WLN terecht voor technologisch onderzoek op het gebied van alle zuiveringstechnieken. Aangezien WLN geen leverancier is van waterbehandelingsapparatuur, bent u verzekerd van onafhankelijk advies. In overleg met u komen wij altijd tot een passende oplossing.

Website Waterketen Onderzoek Noord

Laboratoriumonderzoek

Onze adviseurs en analisten fungeren als vraagbaak, nemen monsters en voeren chemische en biologische analyses uit in diverse typen water. In overleg ontwikkelt WLN analyses op maat. Ook kunnen analyseresultaten op verzoek in diverse formaten worden aangeleverd en op diverse manieren worden verwerkt.

Ons laboratorium is geen analysefabriek. Het is mogelijk om te voldoen aan specifieke wensen ten aanzien van het uit te voeren onderzoek. Onze adviseurs en analisten zijn thuis in elke waterkwaliteit en de toepassingen daarvan in de praktijk. Uw onderzoeksdoel is richtinggevend voor de toetsing van de analyseresultaten en de advisering.

Maak gebruik van onze kennis

Als gecertificeerd drinkwaterlaboratorium is WLN bijzonder alert op nieuwe ontwikkelingen en kansen en risico’s binnen het vakgebied. Wij besteden veel aandacht aan kennisborging en kennisontwikkeling. Ook beschikken wij over een goed en breed kennisnetwerk. Zo onderhouden wij hechte relaties met andere kennisdragers, ingenieursbureaus en onderzoeksinstellingen zoals Wetsus, KWR de TU Delft en Wageningen University & Research.

Wilt u in gesprek over uw onderzoeksvraag op het gebied van water?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121