Zwembadwateronderzoek

Wanneer u kiest voor zwembadwateronderzoek door WLN, dan nemen wij de wettelijke controlewerkzaamheden van het water in uw zwembad op in onze planning. Wij meten volgens het meetprogramma van de nieuwe regelgeving voor zwembaden.

zwembadonderzoek WLN

Zekerheid voor u en uw gasten

Alle (semi) openbare zwembaden zijn wettelijk verplicht hun zwemwater te laten controleren. Dit gebeurt maandelijks conform de eisen van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ). Veel zwembaden in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel kiezen hierbij voor WLN. Onze ruime ervaring en onze centrale ligging in Noord-Nederland maakt dat wij bij eventuele calamiteiten snel kunnen acteren. Dit zorgt voor zekerheid voor u en uw gasten.

Wanneer u kiest voor zwembadenonderzoek door WLN, dan nemen wij de wettelijke controlewerkzaamheden van uw zwemwater op in onze planning. Als beheerder bent u hierdoor verzekerd van een tijdige uitvoering van alle testen. Indien u dat wenst, sturen wij de onderzoeksresultaten ook naar de controlerende provincie.

Nieuwe wetgeving

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht geworden. De nieuwe regeling zwemwater is onderdeel van de Omgevingswet.

Gevolgen voor zwembaden in het kort
Deze nieuwe regelgeving biedt ruimte voor innovatie en eigen inzichten, maar brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Concreet betekent de wijziging de volgende zaken:
• De lijst met de maandelijks te meten parameters is fors uitgebreid.
• Bepaalde grenswaarden zijn aangescherpt.
• Elke zweminrichting moet over een risico-inventarisatie en beheersplan beschikken.
• De in het beheersplan vermelde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de hygiëne en veiligheid te waarborgen.

Advies bij afwijkingen

Indien wij afwijkingen constateren, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wij bespreken de resultaten en geven advies. Ook wanneer u vragen heeft over de dagelijks uit te voeren metingen, kunt u een beroep op ons doen. Advies geven wij ook op locatie.

Vloeronderzoek
Naast de wettelijke controles, biedt WLN nog andere diensten aan. Zo doen wij vloeronderzoek ten behoeve van het verkrijgen van het Keurmerk Veilig & Schoon. Dit keurmerk is een door de zwembadbranche ingestelde regeling. Met het wettelijk kader als ondergrens stelt het een aantal extra kwaliteitseisen.

Cursus zwemwaterbehandeling

Zwembadpersoneel kan bij WLN ook cursussen volgen over zwemwaterbehandeling. Onze cursus zwemwater is gericht op het dagelijks beheer. In de cursus wordt aandacht geschonken aan de door het zwembadpersoneel uit te voeren dagelijkse metingen. Ook bieden we aandacht aan veiligheid en geven we achtergrondinformatie over de wet- en regelgeving en de chemie en biologie van zwemwater.

Extra wateronderzoek / legionella ontzorging

In aanvulling op het zwemwateronderzoek kunt u bij ons ook terecht voor vrijwel alle andere wateronderzoeken: van legionella, pseudomonas en kalkagressiviteit tot vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen. Wanneer u het zwemwateronderzoek bijvoorbeeld combineert met onze totale legionella ontzorging, heeft u al het wateronderzoek in één hand.

Advisering over (zwem)waterbehandeling
WLN beschikt over een ervaren team van procestechnologen. Zij kunnen u bijstaan bij al uw vragen en uitdagingen op het gebied van (zwem)waterbehandeling.

Meer weten over zwemwateronderzoek?
Neem contact op met Team Klant.
050 – 402 2159