WLN Klantenservice

Waar kunnen wij u mee helpen?

Van het aanleveren van monsters voor standaardonderzoek, het maken van afspraken voor het nemen en analyseren van monsters, een toelichting op de resultaten tot het aanvragen van prijsopgaves, inlichtingen over analyses, maatwerkanalyses of ander speciaal onderzoek.

Veelgestelde vragen

Kan WLN bronwater testen op drinkwaterkwaliteit?

Ja, dat kan, al kan het, afhankelijk van het gebruik, een kostbare zaak worden. Om bronwater te beoordelen op geschiktheid als drinkwater dienen formeel...
Read more

Kan WLN onderzoeken wat er in het water zit?

Ja, dat kan zeker. Wel is het belangrijk om het onderzoeksdoel aan te geven. Op basis hiervan kan WLN u gericht adviseren over de benodigde analyses. Het...
Read more

Hoe kom ik aan monsterflessen?

WLN stelt bij een analyseopdracht de monsterflessen met conserveermiddel kosteloos beschikbaar. Eventueel kunnen wij u deze flessen toezenden. Wij brengen...
Read more

Hoe snel moeten watermonsters worden aangeleverd?

Voor bacteriologisch onderzoek, nutriënten (ammonium, nitraat, nitriet), zuurgraad, waterstofcarbonaat en kooldioxide moet dit binnen 24 uur na de bemonstering....
Read more

Hoe moeten watermonsters worden bewaard en getransporteerd?

Nadat de monsters zijn genomen dienen ze koel en donker bewaard en getransporteerd te worden.
Read more

Kan WLN ook de watermonsters nemen?

WLN voert bemonsteringen uit van vrijwel alle soorten water. Het primaire werkgebied voor bemonsteringen zijn de provincies Groningen, Friesland, Drenthe...
Read more

Wat is de levertijd van een wateronderzoek?

De standaardlevertijd is maximaal tien werkdagen. Over het algemeen worden gangbare analyses binnen een week gerapporteerd.
Read more

Kan WLN ook een spoedonderzoek uitvoeren?

In overleg kan WLN spoedanalyses uitvoeren. Wel worden extra kosten in rekening gebracht. De toeslag wordt berekend op basis van de extra tijd die nodig...
Read more

Hoe wordt (water)onderzoek gerapporteerd?

U ontvangt per e-mail een analyserapport (pdf-bestand). Dit analyserapport kan worden voorzien van een (automatische) toetsing aan grenswaarden voor drinkwater...
Read more

Moet ik de kosten voor onderzoek bij aflevering van de monsters gelijk betalen?

Vrijwel tegelijk met het analyserapport ontvangt u een factuur voor het door ons uitgevoerde onderzoek. U heeft 30 dagen de tijd om de factuur te voldoen....
Read more
Meer weten?
Contact with Klantenservice.
050 – 402 2159