Kan WLN ook de watermonsters nemen?

WLN voert bemonsteringen uit van vrijwel alle soorten water. Het primaire werkgebied voor bemonsteringen zijn de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Voor de bemonstering worden voorrijkosten en bemonsteringskosten in rekening gebracht.