Opsporen loden drinkwaterleidingen

Bent u particulier en klant van Waterbedrijf Groningen of WMD Drinkwater?
Dan kan WLN uw drinkwater onderzoeken op lood!

WLN kan drinkwater onderzoeken op de aanwezigheid van lood. De analyse op lood voeren we uit conform NEN-EN-ISO 17294-2 en is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Loden drinkwaterleiding

In gebouwen van voor 1960 kunnen nog loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn.

Protocol opsporing loden leidingen

Dit protocol is van toepassing op particuliere klanten van Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater.

In overleg met onder andere de gezamenlijke drinkwaterbedrijven heeft de overheid een voorlopig bemonsteringsprotocol vastgesteld voor de bemonstering van lood in drinkwater. Het protocol heeft als uitgangspunt: het opsporen van loden leidingen in woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven).

Na minimaal 6 uren stilstand (geen afname van drinkwater, ook niet door toiletspoeling) wordt een drinkwatermonster genomen uit een kraan die wordt gebruikt voor de consumptie van water. Meestal is dit de keukenkraan. Wanneer er meer tappunten geregeld voor consumptie worden gebruikt, kan de opdrachtgever er voor kiezen om meer punten te controleren. Bij grote gebouwen met meerdere tappunten voor consumptie dient men bij elk tappunt een monster te nemen.

De resultaten verkregen door dit protocol zeggen alleen iets over eventuele loodafgifte van binnenleidingen/materiaal en zijn niet representatief voor het aanvoerwater.

Het uitvoeren van de bemonstering

WLN adviseert om de bemonstering te laten doen door daarvoor geaccrediteerde monsternemers, bijvoorbeeld door WLN. Hiermee voorkomt u dat er discussie ontstaat over het aangetroffen loodgehalte en de wijze van bemonstering. WLN is geaccrediteerd voor zowel de bemonstering (indien door eigen monsternemers uitgevoerd) als de analyse. WLN is geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025.

WLN is gevestigd in het noorden van het land en onze monsternemers voeren alleen bemonsteringen uit in de eigen regio. Indien u zelf de monsters neemt wordt de analyse nog steeds onder accreditatie uitgevoerd, maar vervalt de accreditatie voor monsterneming.

Drie mogelijkheden voor uitvoeren bemonstering

1 – WLN voert de bemonstering uit (monsterneming gecertificeerd)
WLN stemt met u een datum en tijdstip van bemonstering af. Voor het tijdstip van bemonstering mag er gedurende minimaal 6 uren geen waterverbruik in uw woning zijn geweest.

De kosten voor de bemonstering en analyse van 1 monster bedragen € 180,00 exclusief btw. Elk extra monster voor de bepaling van het loodgehalte kost
€ 48,00 exclusief btw.

2 – U doet zelf de bemonstering, WLN stuurt de monsterfles op
WLN stuurt u de benodigde monsterfles(sen) toe met een bemonsteringsinstructie. U bemonstert volgens de instructie waarbij er tenminste 6 uur voor monstername geen waterverbruik in uw woning is geweest. Vervolgens stuurt u de monsters samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier zo spoedig mogelijk, voor eigen rekening, retour naar WLN. Ook is het mogelijk dat u zelf de fles(sen) aflevert bij WLN in Glimmen.

De kosten voor de analyse van 1 monster bedragen € 85,00 exclusief btw. Elke extra monster voor de bepaling van het loodgehalte kost € 32,00 exclusief btw.

3 – U doet zelf de bemonstering en haalt de monsterfles(sen) zelf af bij WLN in Glimmen
U haalt op afspraak de benodigde monsterfles(sen) met een bemonsteringsinstructie zelf op bij WLN in Glimmen. U bemonstert volgens de instructie waarbij er tenminste 6 uur voor monstername geen waterverbruik in uw woning is geweest. Vervolgens stuurt u de monsters samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier zo spoedig mogelijk, voor eigen rekening, retour naar WLN. Ook is het mogelijk dat u zelf de fles(sen) aflevert bij WLN in Glimmen.

De kosten voor de analyse van 1 monster bedragen € 67,00 exclusief btw. Elke extra monster voor de bepaling van het loodgehalte kost € 32,00 exclusief btw.

Rapportage en facturatie

In alle gevallen vindt de rapportage en facturatie plaats middels het versturen van een pdf-bestand naar het door u opgegeven e-mailadres.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem contact op met Team Klant.
050 – 402 2159