Protocol “Opsporing loden leidingen”

Bent u particulier en klant van Waterbedrijf Groningen of WMD Drinkwater?
Dan kan WLN uw drinkwater onderzoeken op lood!

WLN kan drinkwater onderzoeken op de aanwezigheid van lood. De analyse op lood voeren we uit conform NEN-EN-ISO 17294-2 en is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Bij het resultaat van het onderzoek geven we aan of er wel of geen loden leidingen in het object aanwezig zijn.

Loden drinkwaterleiding

In gebouwen van voor 1960 kunnen nog loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn.

Bemonsteringsprotocol

In overleg met onder andere de gezamenlijke drinkwaterbedrijven heeft de overheid onlangs een voorlopig bemonsteringsprotocol vastgesteld voor de bemonstering van lood in drinkwater.
Het protocol heeft als uitgangspunt, het opsporen van loden leidingen in woningen en andere gebouwen (bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven).
Het protocol houdt in dat na minimaal 6 uren stilstand (geen afname van drinkwater, ook niet door toiletspoeling) een drinkwatermonster genomen dient te worden uit een kraan die wordt gebruikt voor het tappen van water voor consumptie. Meestal is dit de keukenkraan. Wanneer er meer tappunten geregeld voor het tappen van water voor consumptie worden gebruikt, dan kan de opdrachtgever er voor kiezen om meer punten te controleren. Bij grote gebouwen met meerder tappunten voor waterconsumptie dient men bij elk tappunt een monster te nemen.

Meer informatie over het bemonsteringsprotocol is te lezen in het door het RIVM gepubliceerde Advies monsternamestrategie opsporen loden leidingen.

Het uitvoeren van de bemonstering

WLN adviseert om de bemonstering te laten doen door daarvoor geaccrediteerde monsternemers, bijvoorbeeld door WLN. WLN is geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 10025: 2005. Hiermee voorkomt u dat er discussie ontstaat over het aangetroffen loodgehalte en de wijze van bemonstering.

WLN is gevestigd in het noorden van het land. Onze monsternemers voeren alleen bemonsteringen uit in de eigen regio.

WLN voert de bemonstering uit
Wanneer wij de monsters bij u kunnen nemen maken wij met u een afspraak over de datum en het tijdstip van de bemonstering. Voor het tijdstip van de bemonstering mag er gedurende minimaal 6 uren geen waterverbruik in uw woning (of ander gebouw) zijn geweest.
De kosten voor de bemonstering en analyse van 1 monster bedragen € 117,00, exclusief 21 % BTW. Elk extra monster voor de bepaling van het loodgehalte kost € 40,00, exclusief 21 % BTW, extra. (prijspeil 2021)

Kan ik als particulier ook zelf een monster nemen?
Bent u een particulier en klant van Waterbedrijf Groningen of WMD Drinkwater en wilt u toch zelf een monster nemen dan kan WLN de analyses op lood voor u verzorgen. Andere particulieren verwijzen wij door naar hun eigen drinkwaterbedrijf.
Wanneer u de monsters zelf wilt nemen heeft u twee opties:

* U doet zelf de bemonstering, WLN stuurt de monsterfles op
WLN stuurt u de benodigde monsterfles(sen) toe met een bemonsteringsinstructie. U bemonstert volgens de door ons gegeven instructie. Daarna stuurt u de monsters samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier zo spoedig mogelijk, voor eigen rekening, retour aan WLN (adressticker WLN bij monsterflesjes ingesloten) of u levert de fles(sen) zelf af bij WLN in Glimmen.
De kosten voor de analyse van 1 monster bedragen € 74,00, exclusief 21 % BTW.
Elke extra monster voor de bepaling van het loodgehalte kost € 26,00, exclusief 21 % BTW, extra. (prijspeil 2021)

* U doet zelf de bemonstering en haalt de monsterfles(sen) zelf af bij WLN in Glimmen
U haalt op afspraak de benodigde monsterfles(sen) met een bemonsteringsinstructie zelf op bij WLN in Glimmen. U bemonstert volgens de instructie. Daarna levert u de monsters samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier zo spoedig mogelijk zelf af bij WLN in Glimmen.
De kosten voor de analyse van 1 monster bedragen € 57,00, exclusief 21 % BTW.
Elke extra monster voor de bepaling van het loodgehalte kost € 26,00, exclusief 21 % BTW, extra. (prijspeil 2021)

Wanneer zijn de resultaten van het loodonderzoek bekend?

Nadat de drinkwatermonsters zijn genomen en op ons laboratorium zijn ontvangen, ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen een e-mailbericht met het analyserapport.

Rapportage en facturatie

In alle gevallen vindt rapportage en facturatie plaats middels het versturen van een pdf-bestand naar het door u op gegeven e-mailadres.

Heeft u nog vragen?
Neem contact op met Klantenservice.
050 – 402 2159