Samenwerken waterketen

WLN is geworteld in drinkwateronderzoek en de ondersteuning op het gebied van drinkwatertechnologie van Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater.  WLN vertegenwoordigt beide waterbedrijven in diverse onderzoeken binnen de waterketen.

Noordelijke waterketen

WLN is geworteld in drinkwaterkwaliteitsonderzoek en de ondersteuning op het gebied van watertechnologie voor Waterbedrijf Groningen en WMD Drinkwater. Nog altijd is dit een belangrijke taak. WLN vertegenwoordigt beide waterbedrijven in diverse onderzoeken binnen de waterketen. Daarnaast coördineert WLN het gezamenlijk onderzoek van de waterbedrijven en de noordelijke waterschappen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de WON (Waterketen Onderzoek Noord).

Ondersteuning en advisering publieke sector

Vanuit onze bron heeft WLN veel affiniteit met de wateropgaven in de publieke sector. Voor diverse gemeenten, provincies en waterschappen verricht WLN werkzaamheden op het gebied van onderzoek, ondersteuning bij beleidsvorming en algemene advisering. Thema’s en onderwerpen waar WLN bij betrokken is zijn grondwatermonitoring, zwembadwateronderzoek, het voorkomen van riooloverstorten, waterkwaliteit in de stad en microverontreinigingen in oppervlaktewater.

Wilt u met ons in gesprek?
Neem contact op met Technologie & Advies.
050 - 402 2121